Gia sư

7 Gia sư

Danh mục

Không khả dụng
Nguyễn Văn Trọng

Nguyễn Văn Trọng

Truyền thông
3.88
Người dùng lâu năm
Nhà cung cấp cao cấp
Lớp học hạng vàng
Người bán hàng tốt nhất
Hỗ trợ trên cả tuyệt vời
Top người dùng
 
Trần Thanh Hà

Trần Thanh Hà

Chuyên gia dinh dưỡng
5.00
Người dùng lâu năm
Nhà cung cấp nhỏ
Lớp học hạng vàng
Hỗ trợ trên cả tuyệt vời
Top người dùng
$100
10% Off
Cao Minh

Cao Minh

Công nghệ thông tin, Truyền Thông, Marketing
5.00
Người dùng lâu năm
Nhà cung cấp cao cấp
Lớp học hạng vàng
Hỗ trợ trên cả tuyệt vời
Top người dùng
$90 $100
Huỳnh Thị Liên

Huỳnh Thị Liên

Kĩ sư máy tính, Quản lý dự án
3.42
Người dùng lâu năm
Nhà cung cấp hạng chuyên gia
Lớp học hạng vàng
Người bán hàng TOP
Hỗ trợ tuyệt vời
$200
Lê Hà Giang

Lê Hà Giang

Kĩ sư máy tính, Phát triển công nghệ
4.63
Người dùng lâu năm
Nhà cung cấp cao cấp
Lớp học hạng vàng
Người bán hàng tốt nhất
Hỗ trợ trên cả tuyệt vời
$100
Nguyễn Hoàng Dũng

Nguyễn Hoàng Dũng

Quản trị hệ thống, Bảo mật thông tin
4.75
Người dùng lâu năm
Nhà cung cấp hạng chuyên gia
Lớp học hạng vàng
Vua bán hàng
Hỗ trợ trên cả tuyệt vời
Top người dùng
$100

Giảng viên được đánh giá tốt nhất

Học từ những giảng viên giỏi nhất
Xem tất cả
Trần Thanh Hà

Trần Thanh Hà

Chuyên gia dinh dưỡng
5.00
Người dùng lâu năm
Nhà cung cấp nhỏ
Lớp học hạng vàng
Hỗ trợ trên cả tuyệt vời
Top người dùng
$100
10% Off
Cao Minh

Cao Minh

Công nghệ thông tin, Truyền Thông, Marketing
5.00
Người dùng lâu năm
Nhà cung cấp cao cấp
Lớp học hạng vàng
Hỗ trợ trên cả tuyệt vời
Top người dùng
$90 $100
Nguyễn Hoàng Dũng

Nguyễn Hoàng Dũng

Quản trị hệ thống, Bảo mật thông tin
4.75
Người dùng lâu năm
Nhà cung cấp hạng chuyên gia
Lớp học hạng vàng
Vua bán hàng
Hỗ trợ trên cả tuyệt vời
Top người dùng
$100
Lê Hà Giang

Lê Hà Giang

Kĩ sư máy tính, Phát triển công nghệ
4.63
Người dùng lâu năm
Nhà cung cấp cao cấp
Lớp học hạng vàng
Người bán hàng tốt nhất
Hỗ trợ trên cả tuyệt vời
$100
Nguyễn Minh Thanh

Nguyễn Minh Thanh

Chuyên gia phân tích dữ liệu, Công nghệ
4.58
Người dùng lâu năm
Nhà cung cấp nhỏ
Lớp học hạng vàng
Người bán hàng TOP
Hỗ trợ trên cả tuyệt vời
$60
Không khả dụng
Nguyễn Văn Trọng

Nguyễn Văn Trọng

Truyền thông
3.88
Người dùng lâu năm
Nhà cung cấp cao cấp
Lớp học hạng vàng
Người bán hàng tốt nhất
Hỗ trợ trên cả tuyệt vời
Top người dùng
 
Huỳnh Thị Liên

Huỳnh Thị Liên

Kĩ sư máy tính, Quản lý dự án
3.42
Người dùng lâu năm
Nhà cung cấp hạng chuyên gia
Lớp học hạng vàng
Người bán hàng TOP
Hỗ trợ tuyệt vời
$200

Bán chạy nhất

Biết những người bán hàng tốt nhất và liên hệ với họ
Xem tất cả
Nguyễn Hoàng Dũng

Nguyễn Hoàng Dũng

Quản trị hệ thống, Bảo mật thông tin
4.75
Người dùng lâu năm
Nhà cung cấp hạng chuyên gia
Lớp học hạng vàng
Vua bán hàng
Hỗ trợ trên cả tuyệt vời
Top người dùng
$100
Huỳnh Thị Liên

Huỳnh Thị Liên

Kĩ sư máy tính, Quản lý dự án
3.42
Người dùng lâu năm
Nhà cung cấp hạng chuyên gia
Lớp học hạng vàng
Người bán hàng TOP
Hỗ trợ tuyệt vời
$200
Nguyễn Minh Thanh

Nguyễn Minh Thanh

Chuyên gia phân tích dữ liệu, Công nghệ
4.58
Người dùng lâu năm
Nhà cung cấp nhỏ
Lớp học hạng vàng
Người bán hàng TOP
Hỗ trợ trên cả tuyệt vời
$60
Lê Hà Giang

Lê Hà Giang

Kĩ sư máy tính, Phát triển công nghệ
4.63
Người dùng lâu năm
Nhà cung cấp cao cấp
Lớp học hạng vàng
Người bán hàng tốt nhất
Hỗ trợ trên cả tuyệt vời
$100
Không khả dụng
Nguyễn Văn Trọng

Nguyễn Văn Trọng

Truyền thông
3.88
Người dùng lâu năm
Nhà cung cấp cao cấp
Lớp học hạng vàng
Người bán hàng tốt nhất
Hỗ trợ trên cả tuyệt vời
Top người dùng
 
10% Off
Cao Minh

Cao Minh

Công nghệ thông tin, Truyền Thông, Marketing
5.00
Người dùng lâu năm
Nhà cung cấp cao cấp
Lớp học hạng vàng
Hỗ trợ trên cả tuyệt vời
Top người dùng
$90 $100

Sales Campaign

Sales Campaign

We have a sales campaign on our promoted courses and products. You can purchase 150 products at a discounted price up to 50% discount.