Chiến lược kinh doanh

1 Khoá học
Khoá học Trở thành một Product Manager

Trở thành một Product Manager

trong Chiến lược kinh doanh
4.58
2:30 Giờ học
28/06/2021
Miễn phí

Loại

Cấp độ

Ngôn ngữ

Chủ đề

Thêm tuỳ chọn

Sales Campaign

Sales Campaign

We have a sales campaign on our promoted courses and products. You can purchase 150 products at a discounted price up to 50% discount.